Meg å Monica sadd på legeplassen i sommarvarmen (eg blei faktisk kvalm av å sidda så lenge på rikto å vogga!) me hadde nåen utruli bra samtala der, som ikje kan gjengjes;o) men t slutt kjeda me åkke litt….ellar kansje me hadde fått for mye sol…?

p6290031
p6290047
p6290065

p6290045

I går va meg å Thomas I blåfjell rett itte jobb. faktisk litt føre eg slutta for d va så varmt! vanne va kjempevarmt t å ver "så tili" så eg føle d e.  Eg tog på hjertesteinen, sadd i grase, å Thomas va FIN på håre!

p1010009
p1010007
p1010012

Apropo hjertesteina! dar e ein på vei ronnt Linnlann au!

p6250028

Nå he meg, Thomas, Monica, Sølvi-Oline, å John-Kenneth våre på badetur på øvremyssa! 

p6270033
p6270035

p6270048
Forresten barberte eg Thomas…han bjunnte ikje å blø!:D
p6270060

Fusst å frammt må eg sei at detta he våre en flått, å ganske varm, å badefoll dag(egentli va d i går, men eg legge meg snart, så…). meg å Monica bjunnte dagen litt seint me ein tur t linnlann me honnane. eg hadde allerede jobbd fram t pausen, som sagt. Der bada honnane litt, mens meg å Monica kjølte åkke ner me å vassa litt, sjøl om me faktisk hadde me badetøy… Når me kom tebage t meg fant me ud at me sko bada nere i elvo her me  meg, så me vasste/svømmde opp elvo et stykke, å traff på Friederike. så jekk me på besøg t sustaro, å tanteongane a Monica. ittepå rant me ner ijenn, å hadde go samvittihed for all sømme-trimmen. me sadd på verandaen ei stonna me kversin honn onna stolan, å så rinte Inger Lise. hu ville bada, så me blei me o på sannen, oppte udi, tog nåen flotte bilda å jekk heim ijenn. ittepå jekk me hitt t Thomas å bjunnte på Lasagne! blei kjempegått, men litt itte Monica jekk, så kom Thomas ud frå bade, å drog meg me inn der. der hadde Assi; honnen a monica gått heilt AMOKK! han låg på gålve å krelte ronnt, heilt stiv i kroppen, å rollde, å kavde. me fekk heilt panikk, å eg hollt an litt innte meg. han fortsatte å ha krampetrekkninga ellar nåe i den duren, men itte ei stonn roa an seg. han bjunnte ei gång t når eg sette an i sofaen, men roa seg fortare denna gångo. Itte detta blei an enkli bare roliare, å Thomas sko passa ekstra gått på an i nott^^ han virka jo mesten normal når eg forlod di i totio då, så satse på at d går greitt:D

p6260003
p6260002
p6260008

p6260009

p6260010

mind wander

D blei t at eg jobbde halle dagen i dag (luging) i frå kl 9 t 12, når pausen bjunne. når eg sidde der å luge så flyge tankane! tio går sånn tåli passe seint, men e litt greit au me masse ti t å tenka. tankane mine går i frå venna å terrorista t universe, å live. e gått å ha mye ti t å tenka egentli; eg e sikkar på at hvis eg hadde huska alt eg tenkte når eg sidde å virkeli lar tankane flyda, så hadde eg kont skreve ei laang, å go! bog. D å sidda å se på tv bli liksom ikje d samma… man får jo slappt av, men tankane bli liksom låst t d så e på skjermen; trenge ikje allti ver når bra hellar. så eg e gla eg ikje ser så mye på tv! e gått å jør nåen ting a å t som du kan jør uden å tenka på di…men må jo selvsagt ikje bli heilt tanketom hellar;P

35506508433ec00b1244

(ellar ikje så hemmeli nå lengar)

Itte en forferdeli vaarm dag va eg fast bestemmt på å bada. Meg å Thomas avtalte å bada, å itte masse om å men fant me ud at me sko gå t Lindland. Der e dar ein fantastiske plass. Detta e virkeli et Mirakel! bare å sjå på bildane!
Me hadde en gallkjekke å romantiske tur i den vakkre naturen. Vanne fosse ner i "bassenge" å treane  e høge å grønne, å strekke seg opp mod  himmelen sånn at me akkorat kan se solo så skinne ijønom tretoppane. dar e skjelden folk der, å dar e nok i massevis av ro  t å tenka, å slappa av!;o)
p6250009
p6250010
p6250021
På veien tebage fant eg et rådyr å masse  markjordbær! d e så gått^^ bare dar e nok a di då!;o)

p6250025

moneytree5

Tru eg bjunne å bli jobbavhengi! ikje at d e så fantastisk gøy, men e så goe penga! he vel tjent ronnt 5000 nå! d føles bra, å eg bjunne å krangla me meg sjøl om eg ska kotta ud mest jobbing, ellar friti!? eg hadde plana om å ha fri fredaga….men viss eg jobbe då au får eg 500kr ekstra i ugo! ….$$$$$$!!!……….

eg må vel ta meg ti t å kosa meg litt au, men skade jo ikje å ha endel penga; eg ska jo faktisk på endel feria framøve i sommar; pappa i hedmark, leir, å selvsagt turen t Ungarn! dessuten ska eg kansje t Paris(!!!) t høsten ijen! e så mye å se fram t!!! eg glede meg t…alt!:D

Me kom klare å forventnigsfolle t leir fredag ittemiddag. fiksa inn ongane på rommen sine ( litt krangling, men jekk flått.) me åd, å hadde et møde, å så fekk me t slutt lagt ongan. eg hadde en flått nattahistorie/andakt om misjon t d eina romme frå haua. nåen onga frå moi likte meg litt! eg blei mest litt bekymra ei stonn for om dei ongan nåen gång kom t å roa seg. di føyg ud å inn a rommen ca en time itte "ro i leiren."  D romme eg hadde sagt go natt t va nok di villaste a alleihoba, men t slutt blei d jammen ro! rett føre me sko legga åkke kom heldivis Thomas, Charlotte å Arvid, å redda åkke frå ein altfor tili kvell. di va ikje så enormt lenge, menmen… så måtte meg å monica opp ijenn kl hall 4 å sjekka forhållan…men alt va roli. endeli årntli søvn; ellar vent! nå e d alt måren! klåkko e 8:o

Då va d opp ijenn, å ner for Mårentrim:P me spiste, å hadde ittekvert en samling, me påfullane gruppesamling, meg å Monica delte 12 onga, å sko snakka me dei om d fåregåane mødes tema; vennskap me gud å andre, å at d kan bli stjåle frå deg. ongane klarte å vikla detta inn på spørsmål om di snodiaste ting; om gud kom t å halshågga di, å om di hadde lov t å lyga viss di faktisk ikje egentli meinte d di sa(bare hadde fordel a d) Me svarte så gått me konne, å pusta letta ud når me va færie:P Me va nere me vanne å bada de små fiskane i d nydelie vere au! ongan blei mer å mer klengete; tru di likte åkke litt! her e et bilde a meg å Monica me kversin onge! 
p6200025
Me hadde au diverse aktiviteta; meg å Monica va på hobbylofte,nåe så konne våre koseli! me mindre malingen lokte regelrett DRID! an såg t å me sånn  ud:
p6200017
d va rett å slett heilt fælt. me blei litt mer vande me lokto ittekvert, men o forsant aldri:P
Om kvelden sko d ver leirkvell, så me prøvde å få "ongan åkka" t å finna på nåe onnarhållning. utruli kå lide sjenerte, å fantasifolle sånne onga e! Nåen hadde au skikkkeli Talent! Ingen mangel på program her i gåren! onna leirkvellen kom au Thomas for å henta meg ( sko ner t haua, for å synga på søndagsmøde neste dag) me va der ei stonn t, å eg snakkte me ongane om Josef, å d å ha d vanskeli, men ikje musta truo. i dag slokkna di betrakteli fortare, å me ledara sadd litt i stuo før meg å Thomas jekk heim.

D e utruli kossen visse folk klare å gleda seg øve di enkle ting her i live. I går va eg på Besøg oss  Ida Eia, å hjalp hu litt i hagen. Va koseli! Bli litt mye luging for meg for tio, men eg bjunne å bli vande me d… Når eg e færi i hagen får eg så mye skrøyd, å d e så tydeli at Ida faktisk e kjempetakknemmli for at eg gidde å hjelpa o. Hu glede seg STORT øve hagen sin; sidde å ser på an heile dagen, å e gla for at dar ikje e så mye ugras. Bare ei stor  revebjella i bedde, insisterte hu på at eg ikje sko luga vekk. Den e egentli et ugras, å gifti, men hu syns an va så fin. Eg e Eni! man må ikje dømma bare ud i frå d man får veda om nåe, men ud i frå d man faktisk synns om d; d jelle persona au; ikje hørr på rykta, å enno viktiare; ikje spre di sjøl.

Eg lige kjempegått å jobba litt for Ida for de hu sedde så pris på d, å vise d t meg. D e vikti å sedda pris på folk ronnt seg! så dagens moral e; ikje bagsnakk, å husk å sei nåe fint t ALLE du møde!^^
p6180018
p6180011