Lead me to the Cross

Categories tanker, tro og filosofi

hillsongs – lead me to the cross

Hillsong – at the cross

Laminin er et protein i kroppen vår som er grunnlaget for de fleste celler. Det er formet som et kors! Søk det opp på google etter å ha sett filmen:)

 

Vet ikke om jeg synes det er like fantastisk som mannen i filmen, men alikevel litt moro:)

 

Men hva er egentlig poenget med hele korset?

Hvorfor er et torturredskap symbolet på kristendommen? 

Vitsen med at Jesus døde på korset var å ta skylden vår. Han ofret livet sitt, og opplevde masse lidelse i vårt sted slik at vi kan komme til himmelen selv om vi lyver, selv om vi drikker oss dritas, selv om vi gang på gang sårer dem vi elsker, og kanskje til og med dreper noen. Han ville gi oss alle en ny mulighet. En bedre mulighet til å få et bedre liv – et evig liv!

Et krusifiks er et kors med Jesus på. Det er symbolet på hans død og lidelse, men det tomme korset vi stort sett bruker i kristendommen er tvert i mot et symbol på liv! På at Jesus seiret over døden, og stod opp igjen. På grunn av det som skjedde er det ikke et bilde på en drapsmaskin, men et bilde på at vi har vunnet – han vant for oss!

takk til www.desired.blogg.no for inspirasjon, og tips om filmen:)

 

Las nettop Dagens bibelvers som jeg får tilsendt på mail i fra www.bibel.no.

1.Korinterne 1, 18-25

18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 19 Det står jo skrevet:
Jeg vil ødelegge de vises visdom,
og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.
20 Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? 21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap som vi forkynner. 22 For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

Passet litt, siden det handlet om korset, det jeg fikk utav det i farten var:

Korset er ikke visdom, det er ikke tegn, det er bare virkelig! Når du tror på det, får det mening, og en stor betydning i livet ditt.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *