Nå har vi om kilder i historie. Det minnet meg om noe jeg las på desired.blogg.no for en stund siden.
Det går på troverdigheten til nyetestamentet.

Det var så bra skrevet der at jeg kopierer innlegget:


Ingen er i tvil om at Aristoteles, Cæsar eller Aleksander den store har levd. Hvorfor? Fordi det er dokumentert av den tidens historikere..

La oss se på f. eks Aleksander den store. Det er ikke et spørsmål om historien om han er sann? Han døde i 323 f. Kr, og de to eldste biografiene vi har om han (skrevet av Arrian og Plutark), kom mer enn 400 år senere! Likevel regner alle historikerne dem som troverdige.

Om vi sammenligner denne med Jesus historie ser vi at den eldste biografien vi har om Jesus, Markus- evangeliet, ble skrevet rundt 60 år e.Kr, det vil si omtrent 30 år etter Jesu død. Etter moderne standard kan det virke som land tid, men sammenlignet med andre historiske kilder, er det svært kort tid.

De fire evangeliene vi har om Jesus er skrevet av Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Dette blir bekrefte av flere eldre kilder. Alle disse fire stod svært nær historien som fortelles. Matteus og Johannes var to av Jesu tolv disipler. Markus var fast reisefølge for Peter (den ledende disippelen) og Lukas reiste sammen med Paulus (øyenvitne til Jesu oppstandelse, han har skrevet de fleste brevene i Nye testamentet også).

Hvor mye visste egentlig Arrian og Plutark om Aleksander den store? Hvilke garantier har vi for at det som fortelles om han er sant?

Under er Det nye testamentet sammenlignet med andre historiske ver vi har. Dette er de største og mest pålitelige historiske kildene vi har. Ingen av disse bøkene finnes lengre som originaler, men de var skrevet av flere ganger. Derfor er historikere opptatt av hvor langt tidsspranget er mellom orignalen og den eldste kopien vi kjenner i dag. Jo kortere tidsspranget er, jo sikrere er vi på at vi har en nøyaktig kopi av originalen. Studer tabellen under litt så ser du hvordan det nye testamentet kommer ut i forhold til andre historiske verk.

Tabellen sier vell sitt. De fleste historiske kildene (som ingen tviler på er sanne) kun har avskrifter med 900- 1300 år, mens det nye testamentet er fra 30 – 300 år etterpå. Videre ser vi på antall håndskrifter i de ulike skriftene.. der bibelen har over 20 000 flere enn alle andre..


Interessant, ikke sant?

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *