juni 2009

Back to the playground!

Meg å Monica sadd på legeplassen i sommarvarmen (eg blei faktisk kvalm av å sidda så lenge på rikto å vogga!) me hadde nåen utruli bra samtala der, som ikje kan gjengjes;o) men t slutt kjeda me åkke litt....ellar kansje me hadde fått for mye sol...?
p6290031
p6290047
p6290065

p6290045


Bading i blåfjell me Thomas

I går va meg å Thomas I blåfjell rett itte jobb. faktisk litt føre eg slutta for d va så varmt! vanne va kjempevarmt t å ver "så tili" så eg føle d e.  Eg tog på hjertesteinen, sadd i grase, å Thomas va FIN på håre!
p1010009
p1010007
p1010012

Apropo hjertesteina! dar e ein på vei ronnt Linnlann au!
p6250028


Waterfall

Nå he meg, Thomas, Monica, Sølvi-Oline, å John-Kenneth våre på badetur på øvremyssa! 
p6270033
p6270035

p6270048
Forresten barberte eg Thomas...han bjunnte ikje å blø!:D
p6270060

bading-bading-bading-emergency!

Fusst å frammt må eg sei at detta he våre en flått, å ganske varm, å badefoll dag(egentli va d i går, men eg legge meg snart, så...). meg å Monica bjunnte dagen litt seint me ein tur t linnlann me honnane. eg hadde allerede jobbd fram t pausen, som sagt. Der bada honnane litt, mens meg å Monica kjølte åkke ner me å vassa litt, sjøl om me faktisk hadde me badetøy... Når me kom tebage t meg fant me ud at me sko bada nere i elvo her me  meg, så me vasste/svømmde opp elvo et stykke, å traff på Friederike. så jekk me på besøg t sustaro, å tanteongane a Monica. ittepå rant me ner ijenn, å hadde go samvittihed for all sømme-trimmen. me sadd på verandaen ei stonna me kversin honn onna stolan, å så rinte Inger Lise. hu ville bada, så me blei me o på sannen, oppte udi, tog nåen flotte bilda å jekk heim ijenn. ittepå jekk me hitt t Thomas å bjunnte på Lasagne! blei kjempegått, men litt itte Monica jekk, så kom Thomas ud frå bade, å drog meg me inn der. der hadde Assi; honnen a monica gått heilt AMOKK! han låg på gålve å krelte ronnt, heilt stiv i kroppen, å rollde, å kavde. me fekk heilt panikk, å eg hollt an litt innte meg. han fortsatte å ha krampetrekkninga ellar nåe i den duren, men itte ei stonn roa an seg. han bjunnte ei gång t når eg sette an i sofaen, men roa seg fortare denna gångo. Itte detta blei an enkli bare roliare, å Thomas sko passa ekstra gått på an i nott^^ han virka jo mesten normal når eg forlod di i totio då, så satse på at d går greitt:D
p6260003
p6260002
p6260008

p6260009

p6260010

Absentminded.....!..!....

mind wander

D blei t at eg jobbde halle dagen i dag (luging) i frå kl 9 t 12, når pausen bjunne. når eg sidde der å luge så flyge tankane! tio går sånn tåli passe seint, men e litt greit au me masse ti t å tenka. tankane mine går i frå venna å terrorista t universe, å live. e gått å ha mye ti t å tenka egentli; eg e sikkar på at hvis eg hadde huska alt eg tenkte når eg sidde å virkeli lar tankane flyda, så hadde eg kont skreve ei laang, å go! bog. D å sidda å se på tv bli liksom ikje d samma... man får jo slappt av, men tankane bli liksom låst t d så e på skjermen; trenge ikje allti ver når bra hellar. så eg e gla eg ikje ser så mye på tv! e gått å jør nåen ting a å t som du kan jør uden å tenka på di...men må jo selvsagt ikje bli heilt tanketom hellar;P
35506508433ec00b1244

My secret place....=D

(ellar ikje så hemmeli nå lengar)
Itte en forferdeli vaarm dag va eg fast bestemmt på å bada. Meg å Thomas avtalte å bada, å itte masse om å men fant me ud at me sko gå t Lindland. Der e dar ein fantastiske plass. Detta e virkeli et Mirakel! bare å sjå på bildane!
Me hadde en gallkjekke å romantiske tur i den vakkre naturen. Vanne fosse ner i "bassenge" å treane  e høge å grønne, å strekke seg opp mod  himmelen sånn at me akkorat kan se solo så skinne ijønom tretoppane. dar e skjelden folk der, å dar e nok i massevis av ro  t å tenka, å slappa av!;o)
p6250009

p6250010

p6250021


På veien tebage fant eg et rådyr å masse  markjordbær! d e så gått^^ bare dar e nok a di då!;o)
p6250025


Addict!

moneytree5

Tru eg bjunne å bli jobbavhengi! ikje at d e så fantastisk gøy, men e så goe penga! he vel tjent ronnt 5000 nå! d føles bra, å eg bjunne å krangla me meg sjøl om eg ska kotta ud mest jobbing, ellar friti!? eg hadde plana om å ha fri fredaga....men viss eg jobbe då au får eg 500kr ekstra i ugo! ....$$$$$$!!!..........
eg må vel ta meg ti t å kosa meg litt au, men skade jo ikje å ha endel penga; eg ska jo faktisk på endel feria framøve i sommar; pappa i hedmark, leir, å selvsagt turen t Ungarn! dessuten ska eg kansje t Paris(!!!) t høsten ijen! e så mye å se fram t!!! eg glede meg t...alt!:D

Lonnen's got Talent!

video:barneleir


Her e nåen a dei så opptredde på leirkvellen; domt eg ikje fekk filma fler, menmen:D

Barneleir =D

Me kom klare å forventnigsfolle t leir fredag ittemiddag. fiksa inn ongane på rommen sine ( litt krangling, men jekk flått.) me åd, å hadde et møde, å så fekk me t slutt lagt ongan. eg hadde en flått nattahistorie/andakt om misjon t d eina romme frå haua. nåen onga frå moi likte meg litt! eg blei mest litt bekymra ei stonn for om dei ongan nåen gång kom t å roa seg. di føyg ud å inn a rommen ca en time itte "ro i leiren."  D romme eg hadde sagt go natt t va nok di villaste a alleihoba, men t slutt blei d jammen ro! rett føre me sko legga åkke kom heldivis Thomas, Charlotte å Arvid, å redda åkke frå ein altfor tili kvell. di va ikje så enormt lenge, menmen... så måtte meg å monica opp ijenn kl hall 4 å sjekka forhållan...men alt va roli. endeli årntli søvn; ellar vent! nå e d alt måren! klåkko e 8:o
Då va d opp ijenn, å ner for Mårentrim:P me spiste, å hadde ittekvert en samling, me påfullane gruppesamling, meg å Monica delte 12 onga, å sko snakka me dei om d fåregåane mødes tema; vennskap me gud å andre, å at d kan bli stjåle frå deg. ongane klarte å vikla detta inn på spørsmål om di snodiaste ting; om gud kom t å halshågga di, å om di hadde lov t å lyga viss di faktisk ikje egentli meinte d di sa(bare hadde fordel a d) Me svarte så gått me konne, å pusta letta ud når me va færie:P Me va nere me vanne å bada de små fiskane i d nydelie vere au! ongan blei mer å mer klengete; tru di likte åkke litt! her e et bilde a meg å Monica me kversin onge! 
p6200025
Me hadde au diverse aktiviteta; meg å Monica va på hobbylofte,nåe så konne våre koseli! me mindre malingen lokte regelrett DRID! an såg t å me sånn  ud:

p6200017
d va rett å slett heilt fælt. me blei litt mer vande me lokto ittekvert, men o forsant aldri:P
Om kvelden sko d ver leirkvell, så me prøvde å få "ongan åkka" t å finna på nåe onnarhållning. utruli kå lide sjenerte, å fantasifolle sånne onga e! Nåen hadde au skikkkeli Talent! Ingen mangel på program her i gåren! onna leirkvellen kom au Thomas for å henta meg ( sko ner t haua, for å synga på søndagsmøde neste dag) me va der ei stonn t, å eg snakkte me ongane om Josef, å d å ha d vanskeli, men ikje musta truo. i dag slokkna di betrakteli fortare, å me ledara sadd litt i stuo før meg å Thomas jekk heim.

De små gleder...

D e utruli kossen visse folk klare å gleda seg øve di enkle ting her i live. I går va eg på Besøg oss  Ida Eia, å hjalp hu litt i hagen. Va koseli! Bli litt mye luging for meg for tio, men eg bjunne å bli vande me d... Når eg e færi i hagen får eg så mye skrøyd, å d e så tydeli at Ida faktisk e kjempetakknemmli for at eg gidde å hjelpa o. Hu glede seg STORT øve hagen sin; sidde å ser på an heile dagen, å e gla for at dar ikje e så mye ugras. Bare ei stor  revebjella i bedde, insisterte hu på at eg ikje sko luga vekk. Den e egentli et ugras, å gifti, men hu syns an va så fin. Eg e Eni! man må ikje dømma bare ud i frå d man får veda om nåe, men ud i frå d man faktisk synns om d; d jelle persona au; ikje hørr på rykta, å enno viktiare; ikje spre di sjøl.
Eg lige kjempegått å jobba litt for Ida for de hu sedde så pris på d, å vise d t meg. D e vikti å sedda pris på folk ronnt seg! så dagens moral e; ikje bagsnakk, å husk å sei nåe fint t ALLE du møde!^^
p6180018
p6180011

roser er røde, fioler er blå, men roser kan ha andre farger å'.....

Eg vil Bare ha sagt at eg he blitt ganske Brun! (å litt solbrennt på ryggen)
bjunne å bli ganske vande me denher jobbegreio, men nok om d!

I dag tog eg mangen fine Rosebilda a dei flåtte blommane me he i drivhuse for tio.. nå e di fleste rosene e på sitt finaste, å di e jammen ganske fine au.


p6170008
p6170019
p6170030
p6170016

Når eg va nere i elvo en tur såg eg en bitteliden fisk; Stas me onnarvannskamera!
p6170035

surrounded by insects!!

15jun luging oss jacobsen 3
p6170006

Kravlane, Krybane, Krafsane!
Detta va et a di mindre ekle kryban eg he komt øve di siste dagene. itte todagars luging (slapp av; eg ska ikje symta mer) så e eg ganske "into" di aller fleste sånne små udyr! mark, å eddarkoppa e ingen uvanli ting på Urdal's Planteskule. Dessuten ( å d så værre e) at e dar i visse blomstarpotte e en altfor fritt-voksane maurkoloni! di inntar heile blomsten frå rodo, å lage kjekke ganga øvealt der di kan jømma eggan sine. ikje et koseli funn! Sølvi-Oline he au et lide prosjekt på gang; hu samle bille å doppe di i sprit... nydelie små glasse! Bare å kontakta Sølvi-Oline for mer info, å evt. bestilling av dessa nydelie dekorasjonane;p

I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay.....

Akkorat nå he eg d fælt!
Mens Lørdag va turdag, va i dag jobbedag(lugedag)!
Allergisk mod gras ellar  nåe i den duren, å derme sår i halsen,  å nyse i ett sett. ellars så he eg jobd mest heila dagen! Min fusste dag me "sommarjobb" oss mamma; luging. Her hadde eg selskab av Cecilie, å Inger Lise, pluss at nina stakk innom en tur å helste på;o)
Ittepå va d foll fart rett på dugnad på stranno der eg traff Thomas, Andreas, å Jørgen t en godt kjent aktivitet; luging (t inntekt for ungarn-turen) Itte alt detta va hennan, beinan, å armane mine oppskapt, å røe pga grasallergien. Eg e lettare solbrent i ansikte å diverse andre plasse,  håve verke så eg bare vil legga meg itte enten for mye sol, ellar bare anstrengelsa å mas... føles ikje serli bra, men eg vett jo at d bli mye bere i måro! eg he faktisk tjent øve 500kr, i tillegg t at ungarnturen bli billiare! så nå ska eg bare legga meg, å la tio lega alle mine sår :o)
p6150005
ein nydelie blomm så inneholdt en del maur, inkludert gangane mauren bur i...me ga an et bad i elvo...:D

p6150011 
Me sadd i kansje ca 2 tima å sang diverse sanga...når me bjunnte å gå tom for goe idea, jekk eg å henta permen frå et kor Inger Lise,Nina å meg hadde våre me i.

p6150018
Kansje e d nåen a di onde boskane så ødela hennane mine-.-          ......hevnen va sød!.......;P

15jun luging oss jacobsen 4

Andreas å Jørgen i foll gang me hagearbeie...

Meg å Thomas

E morro me en kjærast! omsider:P på denna lille stonno he me fått mangen sjønne bilda, så eg legge ud nåen her, så eg fekk testa et slideshow i samme slengen;o)

 

Flower Power!

I dag kom eg øve nåen nydelie blomma langs veien; e så deili at sommaren e i folle gang, så tenkte bare eg sko ta me nåen a di fargerige blomstane, som sprer glede både t meg å andre!
p6140018

meg me ei skjønne buskrosa i håre
p6140023
Iris, ein a favorittblomstan t både meg å mamma!
p6140011
Nåen lupina framme, å dei flåtte gule boskane i baggronnen^^

Blomsta pynte jammen opp! e nydeli; D e så kult, alt d fina så e i verden, som ikje alle ser; eg tru me kalle detta et lide mirakel;o)

"Mine hender er fulle av blomster
Hvem var det du tenkte å gi dem til?
Mine blomster er plukket til Jesus, 
Graven fant jeg tom, han var ikk der."

Hyttetur^^

Sist helg va meg å Thomas på hyttetur frå fredag t lørdag. Me blei kjørt t Titania, å jekk et lide stykke før me tog båd øve t hytto deira. Den va gallkoseli, å liden, å vere va heilt greit. Sko å sokka va en smule bløtt, menmen! eg jekk barbeint!
Me grillde, men trakk fort inn pga all myggen(egentli knått), å d blauda grase. Me koste åkke inne på kvellen, å la åkke uahengi a klokka; me såg faktisk ikje på klåkko før me la åkke ei gång. greit å ver så....fri! Eg tegnte forresten au Thomas mens an sov; et nydeli skue;o) Neste måren au grillde me pulse, men me droppte nå pinnebrøane... så rydda me å tog nåen velldi bra bilda (stikkord:frosk) før me jekk heimøve.
p6050092
p6050112
p6060124img8052

Aktivitetsdag på høgt nivå!

Eg våkna t ferie, å en nydeli dag! knallblå himmel å greie, så eg kom meg fort ud på verandaen for å sola meg. Itte ei stonn kom Monica, å me jekk ud på Haua, traff Charlotte, å hadde en Innbringane Handletur! Me sko nemmli på grilltur; måtte jo finna på nåe når me hadde bestemmt åkke for ikje å gå t Guddal! Så me handla grillmad å masse snob, traff Daniel, å jekk ud på tur. me starta oss meg, å jekk bårt t Linepollen. Både Chessie å Assi va me på tur, å va så goe venna så! me jekk opp på fjelle(Knudsknuden), men dar blåste en smule mye, så me grillde litt lengar nere i fina vere. På slutten blei d nesten litt kaldt å sidda stille; klåkko nerma seg vel 6.. men grillen va kall, å me hadde ikje fått grilld marshmallowsen! Derfor avtalte me ein ny grilltur om kvellen. Me bestemte åkke for et sprøtt forsøg på å komma inn i Guddal, der en gjeng va på telttur. Me gjekk ner veien me Sandbekk, å eg datt i sanden, å he fremdeles sand i øyrene, å håre!! eg bada forresten på sanden; he et lide prosjekt me å bada kver måne, den 13.  å t nå he eg bada 13. april, mai å juni! B-)
Me henta tilhengar, å kano, å bega åkke opp mode Blåfjell. me bommen sa d stopp (som forventa), å me bar Kanoen sammen i ca en halltime ( å temmeli sikkart ca en kilometar) me va alle sledne, å eg va vonn i skuldrene, men me gått mod itte denna prestasjonen! eg hadde enkli ikje forventa at me sko komma så langt ei gång. Så vannsatte me båden å hoppte oppi. Daniel rodde, å meg å Monica prøve åkke på å padla ei stonn! d va fremdeles blå himmel, å få skye, å solo skinte på fjelltoppane(i d minsta) ,me koste åkke! d tog si ti, men itte en go halltime va me øve vanne, me vinnen i ryggen, å stor glede for at me faktisk såg folk å telt. (me hadde fonne di!!!:D)  når me kom, såg di vel en smule øveraska ud, å me fekk endeli grilld marshmallows! når klåkko va elleve( å me hadde våre der ca en halltime) måtte me ta årene fatt, å komma i gang igjen! meg å Monica padla et stykke, men så ville Monica prøva å ro... hu va så sta, å rodde heilt heim, men i motind, å mørke, så va me ikje i land før nesten hall ett! 
Heldigvis hadde me fått låna nyggelen t porten som stengte veien, så me konne kjøra opp, å slapp å bæra kanoen heilt ner ijenn! d tru eg ikje me hadde klart! me joggde ner t bilen( ellar, Daniel joggde fortast å mest, å kom derfor imode åkke me bilen!) å kjørte opp ijenn å henta kanoen å sekkane. Endeli en varm bil. nå kjørte me Monica heim i ein fart, si hu va....hallaen time for sein alt. Ittepå kjørte me heim Assi, så Kanoen, Tilhengaren, meg å Charlotte; men Daniel tog ikje sjansen å kjøra aleina heilt t Moi så seint, så han krøyb t køys på hytto. De va virkeli en begienhedsfoll dag me fjelltur(for å ta litt harrt i), badning, padling, bæring av kano, grilling å råning:D
tur t guddal 11
tur t guddal 9
Den fine natthimmelen! stemnngen kan ikje beskrivas frå et bilde (spesiellt ikje som e tatt me mitt kamera) men d va nydeli, å stjernene dukkte opp ein å ein på himmelen, å d blåsvarte vanne bølga seg, mens me sakte men sikkart glei framøve.... verden e nydeli på nattesti, jaffal så lenge du ikje e aleina!

Ferieblogg...?

NÅ he eg tenkt å starta blogg, me mine opplevelsa, tanka, å ikje minst mirakla! Muligens ska eg minst hålla an ud ferien!!  får se litt; men eg tru detta bli ein bare heilt fantastiske ferie! eg he store håb, plana, å forventninga, å e bare sÅ positiv atte:D
litt kort øveslag så ska eg jobba, leirledar, t pappa, ungarn, dugnada, tura, å venna!
eg e uansitt totalt øvebeist om at dar skjer mange mirakla i sommar, å eg ska prøva å få di me meg her!

, Sokndal

Bor på Haua med mannen min, Thomas, i et oppussingsprosjekt med mye potensiale. Er 25 år. Lærer. Jeg er glad, venn med Jesus, positiv og variert. Har en drøss med hobbyer, og liker alt som er kreativt, spennende, og smaker søtt! Det skjer så mye bra i livet mitt; Masse små Mirakler som jeg vil dele med dere!

Instagram: Ingrid0123

Anbefalte Innlegg:

Arkiv

hits